Charakteristika spoločnosti

Družstvo so zameraním sa na chov hovädzieho dobytka.