Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa rastlinnou a živočíšnou výrobou.