Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Podlahy RK, s.r.o. pôsobí na trhu ako realizátor liatych priemyselných podláh, vsypových podláh, hladených betónov, cementobetónových krytov, polyuretán betónov, samonivelizačných cementových, epoxidových a polyuretánových stierok a epoxidových náterov. Spoločnosť od roku 2004 stavia na promptný a osobitný prístup ku každému zákazníkovi, nemenej dôležité je veľmi citlivo reagovať na neustály vývoj v oblasti technológií a na vytváranie poctivých pracovných ale i priateľských vzťahov. V prípade bližších informácií o spoločnosti, neváhajte navštíviť našu webovú stránku www.podlahyrk.sk


Ponuky spoločnosti e-mailom