Charakteristika spoločnosti

Poľnohospodárska spoločnosť zaoberajúca sa okrem poľnohospodárstva aj na oblasť medzinárodnej nákladnej dopravy.