Charakteristika spoločnosti

Informačné systémy
Pobočky - Bratislava, Žilina, Košice, Banská Bystrica