Charakteristika spoločnosti

sme stavebná firma, ktorá podniká v oblasti revitalizácie bytových domov