Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť PM Nový Háj, s.r.o. prevádzkuje reštauráciu Pizza Mizza v Bratislave.