Na tomto mieste
sa začne vaša kariéra

Za našim úspechom nestoja iba výnimočné produkty, ale aj talentovaní a nadšení zamestnanci. Staňte sa súčasťou našej spoločnosti a spoločne docielime úspech.

Letná stáž v pivovare – Veľký Šariš

Čo Ťa čaká?

 • Na 2 mesiace sa staneš súčasťou niektorého z našich tímov v rámci pivovaru.
 • Dostaneš samostatný projekt, na ktorom budeš pracovať a na konci augusta svoje výsledky hrdo odprezentuješ najvyššiemu vedeniu Plzenského Prazdroja.
 • Každý deň bude iný - spoznáš, že práca v pivovare nie je "len o varení piva".
 • Získaš reálne skúsenosti vďaka spolupráci s kolegami, ktorí sú špičkami vo svojom odbore.
 • Uvidíš výsledky svojej práce v praxi okolo seba.

Aké projekty stážisti spracovávajú?

 • Výroba: Zlepšenie filtrovateľnosti piva
 • Sladovňa: Biologická ochrana priestoru a spracovávaného materiálu (jačmeňa) proti technologickým plesniam v sladovni
 • Engineering (production maintanance): CO2 - zvýšenie efektivity záchytom
 • Packaging: Optimalizácia plnenia CAN alebo Investičný projekt týkajúci sa plechovkovej linky

Kto sa môže prihlásiť?

 • Stáž je určená študentom 3. - 5. ročníkov VŠ, prípadne čerstvým absolventom (január / jún 2019)
 • Podmienkou je aj dobrá znalosť anglického jazyka - pri pohovore aj záverečnej prezentácii vedeniu spoločnosti ju budeš potrebovať.

Ako prebieha výberové konanie?

 • Výberové konanie je viac kolové (2-3 kolá podľa zamerania stáže a úrovne odbornej náročnosti projektu). Pôjde o kombináciu písomnej časti a osobného stretnutia.
 • Jednotlivé kolá prebiehajú priebežne od marca do začiatku stáže podľa časových možností účastníkov a naplnených kapacít.
 • Celková dĺžka trvania je zhruba 1 mesiac od Tvoje účasti v prvom kole.
 • Okrem zaslania životopisu je pre nás dôležitá aj motivácia, tj. Prečo práve Plzeňský Prazdroj a čo od stáže očakávaš? (aby sme vedeli, či tvoje očakávania môžeme naplniť)

Čo ešte využiješ?

 • Technické vzdelanie - strojné alebo stavebné inžinierstvo / Chemické (Chemicko-technologické vzdelanie)
 • Vedieť sa presadiť je dôležité, ale rovnako nevyhnutné je aj vedieť načúvať a následne vďaka svojim analytickým zručnostiam vziať si to podstatné a ďalej s tým pracovať.
 • Analytické myslenie, schopnosť jasne interpretovať dáta získané z rôznych zdrojov a vidieť v nich vzájomné súvislosti.
 • Nebáť sa komunikovať - naprieč tímom aj firmou s ľuďmi, ktorých nepoznáš (ale spoznáš).
 • Keď si nevieš rady, tak hľadáš riešenie.
 • Vieš, o čom je tímová práca a súčasne si vieš prebrať zodpovednosť za svoje úlohy.

Ďalšie dôležité informácie:

 • Začiatok stáže: 1. Júla 2019 - úvodný deň v niektorom z našich pivovarov a spoločné zoznámenie všetkých stážistov v Čechách i na Slovensku
 • Dĺžka trvania: 2 mesiace - prezentácia výstupov z realizovaných projektov je posledný týždeň v auguste
 • Stáž je plne platená a hodinovo zodpovedá plnému úväzku (mesačná mzda od 800 euro)
 • Miestom výkonu práce je náš pivovar vo Veľkom Šariši

 • Čo ešte počas stáže zažiješ? Teambulding stážistov v priebehu leta; exkurzia do pivovaru; učenie sa najmä cez praktické skúsenosti; tréning prezentačných zručností, ďalšie tréningy podľa zamerania stáže a aktuálnej potreby.Študenti si na stážach v Plzeňskom Prazdroji najviac cennia práve vysokú mieru vlastnej zodpovednosti a samostatnosti, ktorú u nás majú. Ich projekt je ich zodpovednosť, ale samozrejme tu majú veľa kolegov, ktorí im pomôžu, ak si nevedia rady. Praktické skúsenosti, ktoré vďaka tomu získajú, im potom pomôžu pri ďalšom pracovnom uplatnení či už u nás v spoločnosti alebo na trhu práce všeobecne.

ID: 3640905   Dátum zverejnenia: 10.4.2019  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.