Na tomto mieste
sa začne vaša kariéra

Za našim úspechom nestoja iba výnimočné produkty, ale aj talentovaní a nadšení zamestnanci. Staňte sa súčasťou našej spoločnosti a spoločne docielime úspech.

Plánovač údržby

Charakteristika pozície

Plánovač údržby zodpovedá za vytvorenie a aktualizáciu plánov preventívnej údržby pre zariadenia v daných prevádzkach v SW pre údržbu. Spolupracuje pri výkone údržby podľa plánov údržby a dodržiavanie finančného rozpočtu. Zodpovedá za špecifikáciu náhradných dielov a vystavovaní požiadaviek na nákup. Realizuje vystavenie požiadaviek na vykonávanie externých a interných opráv a po realizácií zodpovedá za ich prevzatie. Prevádza analýzy poruchovosti, nákladovostí strojných zariadení. Iniciuje zmeny vedúce k zvýšeniu efektivity procesov, zníženiu nákladov na údržbu a minimalizáciu prestojov výroby.

Náplň práce

Medzi hlavné úlohy patrí:

 • Vytvára a spolupracuje pri aktualizácii plánov preventívnej údržby v SW pre údržbu (SAP PM), vytvára požiadavky na prácu údržbárov, kontroluje ich realizáciu a plánuje autonómnu údržbu, plánuje zdroje pre internú údržbu, vyjednáva s internými zákazníkmi o požiadavkách na údržbársku prácu a odstávkach na týždennej báze. Pripravuje denné, týždenné a ročné plány vrátane odstávok na investície. Podieľa sa na riešení dodržiavania BOZP pri realizácií plánov preventívnej údržby. Vytvára reporty KPI v údržbe, spolupracuje pri plnení plánovaných KPI.
 • Vytvára špecifikácie náhradných dielov a požiadaviek pre nákupné oddelenie, kontroluje stav priebežok a položiek v tejto oblasti
 • Podieľa sa na optimalizácii výrobného procesu, znižovaní strát a nákladov
 • Podieľa sa na optimalizácii zásob náhradných dielov v hlavnom a v príručnom sklade.
 • Vytvára plány údržby pre nové zariadeni.
 • Spolupracuje na príprave a zavádzaní investičných akcií,
 • Spolupracuje pri vytváraní požiadaviek pre externú údržbu a podieľa sa na procese kontroly kvality prevedených prác externej údržby.
 • Spolupracuje na analyzovaní porúch a nákladov pre každé zariadenie v SAP PM reportoch.
 • Podieľa sa na tréningu a príprave autonómnej údržby.
 • Podieľa pri plánovaní budgetu údržby pre daný finančný rok

Požiadavky na kandidáta

 • Stredoškolské a vyššie technického zamerania (odbor strojný alebo elektro)
 • Osvedčenie na výkon epidemiologicky závažných činností pri vzdelaní nepotravinárskeho smeru
 • Zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve
 • Spoľahlivosť, zodpovednosť, dôslednosť
 • Práca v kolektíve, zdieľanie spoločných cieľov a ich riešenie
 • Zameranie na ciele
 • Komunikatívnosť
 • Iniciatívnosť, zmysel pre neustále zlepšovanie

ID: 3262306   Dátum zverejnenia: 6.12.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.