Charakteristika spoločnosti

Prevádzkovateľ reštauračných zariadení s dlhoročnou tradíciou