Charakteristika spoločnosti

Softvérová spoločnosť v oblasti poštových služieb, bankovníctva, digitálneho podpisu (eID) a e-governmentu.