Charakteristika spoločnosti

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela je strešnou organizáciou 29 rozvojových, prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku (18 riadnych členov a 11 pozorovateľov), ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu a/alebo trvalo udržateľnému rozvoju, a to doma alebo v zahraničí. Ambrela zastupuje ich spoločné záujmy na domácej pôde i v zahraničí.