Charakteristika spoločnosti

PLASTICCAD s.r.o. je nevýrobná spoločnosť poskytujúca konštrukčné služby formou outsourcingu.