Kariéra


Od 1. januára 2007 na Slovensku pôsobí pivovarnícka spoločnosť Pivovary Topvar, a.s., ktorá vznikla po zlúčení spoločností Pivovar Šariš, a.s, a Topvar, a.s.

Akciová spoločnosť Pivovary Topvar je členom jednej z najväčších pivovarníckych spoločností na svete SABMiller. Do portfólia spoločnosti patria slovenské značky Šariš, Topvar, Smädný mních, české značky Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel, nealkoholické pivo Birell, Gambrinus, a Master.

Spoločnosť Pivovary Topvar, a.s., spája v sebe samostatnú výrobnú jednotku - pivovar vo Veľkom Šariši a sieť obchodno-distribučných centier na Slovensku. Vedenie spoločnosti má kancelárie v Bratislave. V rámci celého Slovenska zamestnáva firma Pivovary Topvar, a.s. približne 700 zamestnancov.

Špecialista projektov výstavby závodu

Účel pozície

To výrobného tímu pivovaru Šariš hľadáme kolegu, ktorý bude riadiť výstavbové projekty pivovaru. Bude zabezpečovať realizáciu všetkých investícií stavebného charakteru a údržbu výrobných a nevýrobných objektov pri dodržaní súvisiacich predpisov a legislatívnych požiadaviek.
Deadline na prihlásenie sa: 15.10.2016.

Výstupy a zodpovednosti

Medzi hlavné činnosti patrí
 • Pripravuje a následne riadi a kontroluje priebeh stavebných investícií a údržbu výrobných a nevýrobných objektov.
 • Analyzuje stavebné náklady na jednotlivé zákazky a zodpovedá za najefektívnejšie riešenie požiadaviek na stavebnú údržbu jednotlivých stredísk pivovaru.
 • Organizuje (v spolupráci s dodávateľskými organizáciami) výkon služieb potrebných pre výrobný závod – upratovanie priestorov, údržbu trávnatých plôch, kanalizácie, čistenie a údržbu spevnených plôch, pranie pracovných odevov, a pod.
 • Pripravuje návrh rozpočtu za oddelenie služieb na fiškálny rok na schválenie Manažérovi služieb závodu, dodržiava čerpanie schváleného rozpočtu s cieľom efektívneho nakladania so zverenými zdrojmi.
 • Pripravuje podklady a zabezpečuje povolenia od štátnej správy a miestnej samosprávy pre realizáciu opráv, investícií výrobných a nevýrobných objektov pivovaru.
 • Pripravuje zadania pre výberové konania k realizácii stavebných investícií a opráv v pivovare a zadania pre výber dodávateľských firiem v oblasti služieb. Následne sa podieľa na ich vyhodnotení.
 • Pripravuje podklady pre zaradenie obstaraného investičného majetku do účtovníctva spoločnosti.
 • Poskytuje informácie, potrebné údaje (technické podklady na schvaľovacie konania a audity, ...) externým zákazníkom v súlade so svojimi právomocami.

Požiadavky na kompetencie

 • VŠ vzdelanie technického smeru (stavebný preferovaný)
 • Prax v odbore stavebníctva - silnou výhodou
 • Skúsenosti s realizáciou investícií,
 • Znalosť súvisiacej legislatívy
 • Komunikačné schopnosti (interní zákazníci, dodávatelia)
 • Organizačné schopnosti (projekty s dodávateľskými organizáciami)
 • Práca s PC (MS Excel, Outlook, Word, Internet) na užívateľskej úrovni
 • Základná znalosť SAP (systém objednávania, príjmu a výdaja materiálu) - výhodou
 • Vodičské oprávnenie skupiny B

Kontakt:

Pivovary Topvar, a.s., odštepný závod Pivovar Šariš
Ing.

       
Len pre osoby staršie ako 18 rokov
WWW.PROMILEINFO.SK
ID: 2736700   Dátum zverejnenia: 26.9.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.