Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá investičnou činnosťou a poskytovaním kompletných účtovných, poradenských a personálnych služieb pre svojich klientov