Charakteristika spoločnosti

Pioneer Hi-Bred je nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti výskumu, vývoja, výroby a predaja osív poľnohospodárskych plodín.


Ponuky spoločnosti e-mailom