Benu

BENU je etablovaná spoločnosť na Slovensku a v Európe a je súčasťou silnej medzinárodnej skupiny PHOENIX, ktorá je na európskom trhu jednou z najväčších spoločností v oblasti veľkodistribúcie liečiv.

Zároveň sme najväčšia sieť lekární v kontinentálnej Európe. Značka BENU symbolizuje kvalitu vo všetkých oblastiach. O tú sa usilujeme vo vzťahu k zákazníkom a pacientom, obchodným partnerom a inštitúciám, ako aj zamestnancom.

Naše konanie, naša práca a aktivity sú vždy v súlade s etickým kódexom a hodnotami, o ktoré sa opierame pri našich strategických aj operatívnych rozhodnutiach.

Naša skupina v číslach:

  • Viac ako 2500 lekárni a 163 distribučných centier v 27 európskych krajinách
  • Viac ako 37.000 zamestnancov, z toho viac ako 12.000 v lekárňach
  • 133 miliónov obslúžených pacientov ročne
Naši kolegovia sú v prvom rade odborníci, ktorí dokážu pacientom vždy odborne a kvalifikovane poradiť. Tešíme sa, keď sa k nám naši pacienti vracajú, za čo isto vďačíme aj prístupu, ktorý naši zamestnanci k práci a k pacientom majú. Prozákaznícka orientácia, komunikatívnosť a úsmev sú devízou, ktorá sa vždy vyplatí.

Zoznam BENU lekární na Slovensku