Charakteristika spoločnosti

PhDr. Andrea Kyselová poskytuje svojim zákazníkom personálne poradenstvo a pomoc s výberom nových kvalitných zamestnancov. Zároveň pomáha ľudom nájsť pre nich uplatnenie na trhu práce.