Charakteristika spoločnosti

Lekáreň funguje od roku 1993 pod vedením pani majiteľky PharmDr. Rozálie Šramovej. Súkromná rodinná lekáreň.