Charakteristika spoločnosti

Dynamicky sa rozvíjajúca farmaceutická spoločnosť.
Oblasť pôsobenia: interná medicína, kardiológia, ortopédia, reumatológia, urológia, gynekológia, chirurgia, všeobecné lekárstvo, onkologia