Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť poskytuje lekárenskú starostlivosť vo verejnej lekárni