Charakteristika spoločnosti

Poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni so zabezpečením individuálne pripravovaných liekov.


Ponuky spoločnosti e-mailom