Charakteristika spoločnosti

Naša farmaceutická spoločnosť s popredným postavením v Slovenskej a Českej republike, ako aj v zahraničí, bola založená v roku 2010.Poskytujeme široké portfólio služieb a produktov farmaceutickým spoločnostiam, výrobcom liekov, zdravotníckym inštitúciám. Dovážame, distribuujeme a podporujeme predaj liekov a kvalitných liečiv pre humánnu medicínu.Sme distribútor vlastných produktov, ako aj produktov našich obchodných partnerov.