Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa prevádzkovaním verejných lekární a medicínskych centier už niekoľko rokov.