Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť pôsobiaca v automobilovom priemysle, zameraná na montáž dverových modulov.