Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť PEVA s.r.o. vznikla v roku 2004 a pôsobí na východnom Slovensku v Košiciach. So svojim spoľahlivým pracovným tímom, ktorý používa najnovšie technológie know – how sa zaraďuje medzi moderné spoločnosti ponúkajúce služby v oblasti dopravy a mechanizácie, výrobe prefabrikovaných betónových prvkov, výrobe a predaji betónových zmesí v novopostavenej modernej betonárke.