Petržalský domov seniorov, Vilová 19/A, Bratislava - poskytovanie sociálnych služieb seniorom v zariadení pre seniorov v zmysle zák. č. 448/2008 Z. z.

Ponuky práce: Petržalský domov seniorov

1 - 1 z 1