Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zabezpečuje dopravu zákazníckych vlakov v Maďarsku, na Slovensku a v Čechách. Úspešne spolupracuje so spoločnosťami na úseku logistiky. Za posledný rok zvýšila objem výkonov na Slovensku a v Maďarsku o 20 percent a má tendenciu ďalej napredovať.