Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária PETKOV & Co poskytuje právnu pomoc a podporu národným a nadnárodným obchodným spoločnostiam pri realizácii ich obchodných, či investičných zámerov najmä na území Slovenskej a Českej republiky. Klientmi kancelárie sú tiež iné právnické osoby, právnické osoby na úseku verejnej správy vrátane samosprávy, občianske združenia, ako aj fyzické osoby pri uplatňovaní a ochrane svojich práv a oprávnených záujmov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a EÚ. Sme tím mladých a dynamických ľudí. Výborná atmosféra na pracovisku a skvelé vzťahy medzi kolegami sú našou prioritou.

Ponuky práce: PETKOV & Co s. r. o.

1 - 1 z 1