Charakteristika spoločnosti

Prevádzkovanie kaviarne a rumového klubu.