Ne unatkozz a nyáron - elviszünk és vissza is szállítunk a munkahelyedre a következő környékről: Tiszacsernyő – Királyhlmec – Újhely - 12 órás műszakr

A munkavégzés helye
Rimaszombat - Rimavská Sobota
A (bruttó) bér alapösszetevője és egyéb juttatások
490 + motivációs bér
A munkába lépés időpontja
ASAP
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

- gyártógépek kezelése, komponensek szerelése
- álló munka
- termékek minőségének ellenőrzése
- a legyártandó komponensek mennyiségi követelményének betartása

Egyéb béren kívüli juttatások

Egyéb előnyök
Beiztosított szállítás a következő útvonalon: Tiszacsernyő – Bély – Kisdobra – Királyhelmec – Szomotor – Bodrogszerdahely – Szőllőske – Borsi – Újhely – Pálháza – Hollóháza - Kenyhec

kezdő bér nettó 500 €
bérkifizetés a hó 15.-ik napjáig
pénzügyi jutalom minden ajánlott ismerős után
12 órás műszak
éjjeli, túlóra utáni, ünnepnapi és hétvégi munkavégzés után járó jutalék
teljesítményi jutalék már próbaidő alatt is
szakmai nővekedés lehetősége
tiszta, steril és pormentes környezet
legújabb technóligia használata munkavégzés során
SIM kartya

Információk a kiválasztási folyamatról

V prípade Vášho záujmu zašlite svoj aktuálny štruktúrovaný životopis na našu e-mailovú adresu. Vzhľadom k veľkému počtu žiadostí si vyhradzujeme právo kontaktovať len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené kritériá danej pracovnej pozície. Uchádzači zaradení do užšieho výberu budú kontaktovaní do 3 týždňov od obdržania žiadosti. V opačnom prípade je možné predpokladať, že do užšieho výberu postúpili vhodnejší kandidáti. Ďakujeme za pochopenie.

REAKCIOU (ZASLANÍM ŽIVOTOPISU) SÚHLASÍTE SO SPRACÚVANÍM A UCHOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV V NASLEDUJÚCOM ROZSAHU:

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem slobodne a dobrovoľne spoločnosti PERSONEL EFEKT, s.r.o., so sídlom Slovenská 69, 080 01 Prešov, IČO: 36 448 508, zapísanej v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 10505/P, tel. č. 051/771 16 48, email: [email protected] ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a ich príloh, za účelom vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie a sprostredkovania zamestnania. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem spoločnosti na dobu 3 rokov.

Zároveň slobodne a dobrovoľne udeľujem spoločnosti svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a ich príloh, za účelom zasielania ponúk voľných pracovných miest prostredníctvom elektronickej pošty (emailom), telefonicky alebo inými prostriedkami komunikácie, a to na dobu 3 rokov.

Dotknutá osoba zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je dotknutá osoba povinná ich zmenu bezodkladne oznámiť spoločnosti.

Na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov môžu byť údaje dotknutej osoby poskytované potencionálnym budúcim zamestnávateľom.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať zaslaním emailu spoločnosti alebo osobne v akejkoľvek pobočke spoločnosti.

V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, kde sú taktiež upravené aj práva dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jej uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má dotknutá osoba zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolala svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má dotknutá osoba v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré spoločnosti dobrovoľne poskytla, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).

V prípade, že si u spoločnosti uplatňuje dotknutá osoba niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti dotknutej osoby nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má spoločnosť oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si spoločnosť právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jej osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Spoločnosť vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Megbízó

Jelentős helyi munkaközvetítő iroda Kelet-Szlovákiában.
Szlovák és külföldi vállalkozók számára kínálunk szakmai támogatást a személyi döntéseknél.

A munkavállalóval kapcsolatos elvárások

A pozíció betöltésére alkalmas végzettséggel rendelkező pályázók

alapfokú végzettség

Az állásajánlat alkalmas pályakezdő számára

Igen

Készségek és személyes tulajdonságok

Iskolázottság
– szakmunkás – érettségi nélkül
– középiskolai - érettségivel

Szakértelem
- középiskolai végzettség
– jó egészségügyi állapot
– hajlandóság 12 órás műszakban dolgozni
– munkavégzés gyártói operátor pozíción ELőNY
– munkához való felelősségteljes hozzáállás

Hirdető cég

A cég rövid jellemzése

Jelentős helyi munkaközvetítő iroda Kelet-Szlovákiában.
Kínálunk szakmai támogatást a személyi döntéseknél a szlovák és külföldi vállalkozók számára.

Az alkalmazottak száma

10-19 alkalmazott

A cég címe

Personel Efekt, s.r.o
Werferova 1
040 11 Košice
http://www.personelefekt.sk
Reagovať
ID: 3415395   Dátum zverejnenia: 8.6.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   490 + motivációs bér