Personalistka / personalista s praxou

Miesto práce
okres Prešov
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
od 760 - 850 Eur brutto / mesiac + variabilná zložka
Termín nástupu
dohodou
Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Sme stabilná personálna agentúra v rámci Východného Slovenska. Do nášho tímu hľadáme kandidáta/tku na pozíciu Personalistka / personalista (výkon práce Košice a Prešov)

- vytváranie pracovno-právnych dokumentov súvisiacich so vznikom, zmenou a zánikom pracovného pomeru, najmä dočasne pridelených zamestnancov, ďalšie pracovno-právne dokumenty podľa potreby
- včasné a presné nahlasovanie, odhlasovanie zamestnancov a zmeny v príslušných inštitúciách ako je sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a pod.
- sledovanie reťazení pracovných pomerov - sledovanie zákonných požiadaviek
- doručenie všetkých potrebných mzdových a účtovných podkladov do centrály spoločnosti
- zodpovednosť za správnosť a úplnosť spracovania dochádzky dočasne pridelených zamestnancov, kontrola PN dočasne pridelených zamestnancov, vedenie pohovorov na preverenie oprávnenosti „P-čiek“, pomoc pri realizácii pohovorov po PN
- metodické usmerňovanie odborných útvarov spoločnosti v pracovnoprávnej oblasti, spolupráca s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
- tvorba vnútropodnikovej legislatívy v pracovnoprávnych vzťahoch, vypracúvanie vzorových dokumentov
- objednávanie OOPP, ich inventarizácia a výdaj podľa potrieb pridelených projektov
- agenda BOZP - príprava podkladov za spoločnosť a archivácia dokumentov
- objednávanie termínov lekárskych prehliadok
- vytváranie systému na zber dát a osobných údajov
- vytváranie osobných zložiek zamestnancov
- zodpovednosť za výdaj SL a výplatných pások
- kooperácia s klientom
- príprava reportov podľa požiadaviek klientov a vedenia spoločnosti
- pomoc s náborom - príprava a vedenie pracovných pohovorov

Zamestnanecké výhody, benefity

- variabilná zložka mzdy
- možnosť dlhodobej práce v personálnej agentúre
- príjemné pracovné prostredie a tím
- stravné lístky nad rámec zákona
- pravidelné ovocné utorky
- teambuilding - 3x ročne
- rôzne interné súťaže
- narodeninové voľno, voľno pri pracovnom výročí
- pružný pracovný čas po skúšobnej dobe
- jazykové vzdelávanie

Informácie o výberovom konaní

V prípade Vášho záujmu zašlite svoj aktuálny štruktúrovaný životopis na našu e-mailovú adresu. Vzhľadom k veľkému počtu žiadostí si vyhradzujeme právo kontaktovať len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené kritériá danej pracovnej pozície. Uchádzači zaradení do užšieho výberu budú kontaktovaní do 3 týždňov od obdržania žiadosti. V opačnom prípade je možné predpokladať, že do užšieho výberu postúpili vhodnejší kandidáti. Ďakujeme za pochopenie.

REAKCIOU (ZASLANÍM ŽIVOTOPISU) SÚHLASÍTE SO SPRACÚVANÍM A UCHOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV V NASLEDUJÚCOM ROZSAHU:

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem slobodne a dobrovoľne spoločnosti PERSONEL EFEKT, s.r.o., so sídlom Slovenská 69, 080 01 Prešov, IČO: 36 448 508, zapísanej v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 10505/P, tel. č. 051/771 16 48, email: [email protected] ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a ich príloh, za účelom vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie a sprostredkovania zamestnania. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem spoločnosti na dobu 3 rokov.

Zároveň slobodne a dobrovoľne udeľujem spoločnosti svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a ich príloh, za účelom zasielania ponúk voľných pracovných miest prostredníctvom elektronickej pošty (emailom), telefonicky alebo inými prostriedkami komunikácie, a to na dobu 3 rokov.

Dotknutá osoba zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je dotknutá osoba povinná ich zmenu bezodkladne oznámiť spoločnosti.

Na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov môžu byť údaje dotknutej osoby poskytované potencionálnym budúcim zamestnávateľom.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať zaslaním emailu spoločnosti alebo osobne v akejkoľvek pobočke spoločnosti.

V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, kde sú taktiež upravené aj práva dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jej uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má dotknutá osoba zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolala svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má dotknutá osoba v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré spoločnosti dobrovoľne poskytla, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).

V prípade, že si u spoločnosti uplatňuje dotknutá osoba niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti dotknutej osoby nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má spoločnosť oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si spoločnosť právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jej osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Spoločnosť vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná

PERSONEL EFEKT, s.r.o. je významná regionálna personálna agentúra na Východnom Slovensku.

Ako personálna agentúra pôsobíme na slovenskom trhu od roku 1992. Svojim klientom poskytujeme poradenstvo a know-how , ktoré budujeme od svojich začiatkov. Snažíme sa poskytovať profesionálne poradenstvo pri personálnych rozhodnutiach zamestnávateľov, najmä v regióne Východného Slovenska.

Vďaka dlhoročne získavaným skúsenostiam, ktoré sú neustále doplňované o nové poznatky, sa agentúra prepracovala v oblasti personálneho poradenstva na popredné miesto v Prešovskom a Košickom kraji.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Ostatné znalosti

Personalistika - pokročilý
Mzdové účtovníctvo - základy
Microsoft Excel - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- predchádzajúca skúsenosť na pozícii personalistu je PODMIENKOU, z personálnej agentúry výhodou
- skúsenosť s rôznymi typmi zmenových kalendárov / nepretržitou prevádzkou je veľkou výhodou
- znalosť Zákonníka práce
- základná znalosť miezd
- hľadáme aktívneho šoféra (ochota cestovať)
- flexibilita, samostatnosť, zodpovednosť a spoľahlivosť
- maďarský jazyk výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Významná lokálna personálna agentúra na Východnom Slovensku.
Ponúkame profesionálnu podporu pri personálnych rozhodnutiach pre slovenských aj zahraničných podnikateľov a zamestnávateľov najčastejšie v Košickom a Prešovskom regióne

Počet zamestnancov

10-19 zamestnancov

Adresa spoločnosti

PERSONEL EFEKT, s.r.o., personálne služby
Werferova 1
040 11 Košice
http://www.personelefekt.sk
Reagovať
ID: 3385294   Dátum zverejnenia: 10.5.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 760 - 850 Eur brutto / mesiac + variabilná zložka