Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Pekáreň Drahovce s.r.o. je jedna z najväčších pekární v západoslovenskom regióne. Pôsobí ako výrobca a predajca pekárenských výrobkov.
Je dcérskou spoločnosťou Poľnohospodárskeho výrobno-obchodného družstva Drahovce, ktorej hlavným predmetom činnosti je rastlinná a živočíšna výroba.

Ponuky práce: Pekáreň Drahovce s.r.o. , PVOD Drahovce

1 - 1 z 1