Shared Services

Spoločnosť Peikko Group sa rozhodla vybudovať nové European Business Shared Services Centre (centrum zdieľaných služieb) pre vedenie finančných, daňových a účtovných procesov. Cieľom je vybudovanie efektívneho a inovatívneho servisného centra pre poskytovanie služieb pre 19 Peikko Group vyrobných závodov a obchodných spoločností pôsobiacich v Európe.

Práve teraz budujeme v Trnave medzinárodný dynamický team profesionálov pre jednotlivé procesy vedenia účtovníctva – kompletné zabezpečenie procesu distribúcie a účtovania dodavateľských a odberateľských faktúr, riadenie pohľadávok, zriadenie a správu bankových účtov, vnutropodnikové účtovníctvo, evidovanie projektov a hmotného majetku, vedenie hlavnej knihy a nepriamych daní, komunikácia s tretími stranami – dodávateľmi, zákazníkmi, auditormi, bankovými inštitúciami, príprava prehľadov a reportov pre potreby manažmentu pre Peikko spoločnosti v Európe.

Voľné pracovné pozície v Shared Services Centre