Charakteristika spoločnosti

Ambulancia v odbore všeobecné lekárstvo pre deti a dorast (pediatria)