Charakteristika spoločnosti

Rodinna spolocnost posobi na trhu od roku 2012, vykonava pravidelne prepravy pre najvacsiu spediciu na Slovensku.