Charakteristika spoločnosti

Organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby - zameraná na sociálne pobytové služby v zariadení pre seniorov.