Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť prevádzkuje lekárne.