Charakteristika spoločnosti

Poľnohospodársky podnik zaoberajúci sa rastlinnou a živočíšnou výrobou so zameraním na regeneratívne poľnohospodárstvo s využívaním moderných technológii.

Ponuky práce: PD Uhrovec

1 - 2