Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá veľkoobchodom s cyklistickým tovarom