Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Patroplast, s.r.o. sa zaoberá výrobou a spracovaním HDPE fólii.