Charakteristika spoločnosti

Firma Pasia spol. s r. o. pôsobí v oblasti poľnohospodárstva v rámci Trenčianskeho kraja. Venujeme sa rastlinnej výrobe, skladovaniu komodít a obchodnej činnosti. Cieľom je robiť udržateľné poľnohospodárstvo s ohľadom na životné prostredie ľudí, kvalitu pôdy a spokojnosť širokého okolia.

Ponuky práce: PASIA spol.s r.o.

1 - 1