Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS začala pôsobiť na slovenskom investičnom trhu v roku 2019 so silným profesionálnym zázemím finančných odborníkov sesterskej spoločnosti PARTNERS GROUP SK.
Ambíciou spoločnosti je osloviť všetkých, ktorí chcú zhodnotiť svoje úspory ešte lepšie ako doteraz — prostredníctvom akciových a dlhopisových ETF fondov.
Pod prísnym dohľadom Národnej banky Slovenska sa tak spoločnosť zameriava na tvorbu zaujímavých investičných riešení pre klientov, spravovanie portfólií a dlhodobý servis poskytovaný našimi odborníkmi.
Za spoločnosťou stojí tím renomovaných expertov, ktorí prinášajú tie najatraktívnejšie investičné riešenia s ohľadom na individuálne možnosti a požiadavky každého klienta a to všetko s pomocou najmodernejších technológií.