Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Panstar s.r.o. je špedičnou firmou, ktorej jadro tvoria zamestnanci s dlhoročnými skúsenosťami v zasielateľstve. Na prvé miesto kladieme spokojnosť zákazníka ako i dodržiavanie zmluvných podmienok s prepravcami.
Špecializujeme sa na medzinárodnú cestnú prepravu v rámci celej Európy. Prepravujeme všetky druhy tovarov na všetky dostupné vozidla ako aj celovozové či čiastkové zásielky.