Charakteristika spoločnosti

Medzinárodná firma zaoberajúca sa logistikou a skladovaním.