Charakteristika spoločnosti

Veľkoobchod s potravinami a rozličným tovarom