Charakteristika spoločnosti

spoločnosť zaoberajúca sa leteckou dopravou