Charakteristika spoločnosti

Správa a prenájom nehnuteľností