Senior Cloud Data Engineer

Podrobné informácie
Miesto práce
Bratislava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto)
2 500 EUR/mesiac
Garantujeme Vám 13. plat a okrem toho 2x ročne atraktívne výkonnostné bonusy (podľa splnených cieľov).

Informácie o pracovnom mieste

Na pozícii Cloud Data Engineer budete zodpovedať za tvorbu dátových produktov, ktoré sú implementované úplne alebo svojou časťou v prostredí GCP (Google Cloud Platform). Budete zastrešovať analýzu, návrh, implementáciu a automatizáciu dátových tokov (extrakcia, spracovanie, čistenie, transformácia, obohacovanie, prenos a vizualizácia štruktúrovaných, semi-štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát) podľa požiadaviek spoločnosti. Rovnako budete zodpovedať za návrh, plánovanie a realizáciu dátovej infraštruktúry v prostredí GCP vhodnej pre dátový produkt.

V rámci pridelených projektov budete mať na starosti plánovanie, prípravu, zber požiadaviek, analýzu, definíciu funkčných zmien, výber dodávateľa, dohliadanie na technickú realizáciu (internú, alebo na strane dodávateľa), koordináciu testovania a zodpovednosť za bezproblémové nasadenie riešenia do produkčnej prevádzky. Vo vybraných projektoch budete zodpovedať za súlad celej IT dodávky riešenia.

Vašou náplňou práce bude:
 • Analýza potreby používateľov a zabezpečenie end-to-end riešenia vo forme dátového produktu v dohodnutej forme (dataset v dohodnutej štruktúre, vizualizácia dát v BI riešení, IT systém poskytujúci dáta cez GUI, API poskytujúce dáta, BI report, etc.).
 • Spolupráca s dátovými analytikmi / biznisom / data science na identifikácii požiadaviek, dátových zdrojov a požadovaných výstupov potrebných pre riešenie požiadavky.
 • Spolupráca s dátovými a cloud architektmi a dodávateľmi pri návrhu a implementácii technického riešenia, dátového modelu a dátovej infraštruktúry.
 • Zabezpečenie orchestrácie a automatizácie dátových tokov vrátane spôsobu monitoringu.
 • Zodpovednosť za evidenciu a validáciu dokumentácie v dohodnutom rozsahu a kvalite k projektom, aktivitám a systémom.
 • Zohľadňovanie a dodržiavanie platných bezpečnostných pravidiel spoločnosti pri práci s citlivými údajmi.
 • Zodpovednosť za dodržiavanie softvérových a bezpečnostných best-practises pri vývoji dátových produktov podľa dohodnutých štandardov, návrh zmien, ak je to potrebné.
 • Aktívne prispievanie k tvorbe dátovej stratégie a štandardov (procesných aj technických) využívaných pri spracovaní dát s cieľom zefektívniť existujúce procesy.
 • Návrh riešení s ohľadom na ich optimálne začlenenie do existujúcich biznis procesov firmy.
 • Spolu-zodpovednosť za návrh interface-ov medzi systémami vo svojej zodpovednosti a ostatnými systémami v Orange Slovensko a ich následnú integráciu.
 • Zodpovednosť za plánovanie aktivít, ich evidenciu, pravidelnú aktualizáciu a reporting smerom k nadriadeným, biznis ownerom a autorom požiadaviek.
 • Poskytovanie konzultácií, návrhov a usmernení vo svojej zverenej oblasti ostatným kolegom.
 • Realizácia, prípadne dohliadanie na realizáciu (internú / externým dodávateľom), v spolupráci s testovacím tímom koordinácia testovanie a v úzkej spolupráci s príslušným prevádzkovým tímom zodpovednosť za bezproblémové nasadenie riešenia do produkčnej prevádzky.
 • Zabezpečenie overenia kvality po nasadení do produkčnej prevádzky (babysitting) ku každej produkčnej zmene, koordinácia riešenie chýb.
 • Plánovanie nasadenia do prevádzky včas, skoordinovanie sa s ostatnými inžiniermi, automatizácia nasadenia cez CI/CD procesy.
 • Zabezpečenie monitorovania systémov za účelom vytvorenia stabilného prostredia pre ich prevádzku a dodržiavanie zadefinovaných KPI.
 • Príprava podkladov pre rozhodovacie orgány spoločnosti podľa potreby.
 • Vyhlasovanie mini tendrov / účasť na tendroch, príprava podkladov a ich vyhodnotenie.
 • Dodržiavanie projektovej metodiky (PRINCE2, Agile), prípadne inej metodiky, ak tak bolo dohodnuté. Podieľanie sa na vyhodnotení projektu a príprave lessons learned.
 • V projektoch, kde je tak určené, zastávanie role Solution inžiniera – zodpovednosť za súlad celej IT dodávky.
 • Preberanie povinnosti projektového manažéra v projektoch, kde nie je pridelený korporátny projektový manažér.
 • Podieľanie sa na príprave školení a školenie zverených oblastí.

Za Vašu prácu ponúkame:
 • 2500 EUR/mesiac + garantovaný 13. plat, okrem toho 2x ročne veľmi zaujímavé výkonnostné bonusy (podľa splnených cieľov). Môžu Vám vylepšiť mzdu pred letnými dovolenkami a Vianocami.
 • Dobu neurčitú už po 3 mesačnej skúšobnej dobe.
 • Možnosť vykonávať prácu aj z domu, štandardne 2 dni v týždni.

Orange Benefity

Vieme, že kvalitne odvedená práca si zaslúži odmenu. Aj preto máme pre našich zamestnancov prichystanú atraktívnu ponuku benefitov, ktoré idú ruka v ruke s našimi hodnotami a podporujú vyváženosť práce a oddychu.

 • Home office U nás Vám poskytneme možnosť čiastočnej práce z domu a flexibilnej pracovnej doby.
 • 5 dní dovolenky navyše Doprajeme Vám voľno nad rámec zákona, aby ste mali viac času pre seba a svojich blízkych.
 • 2 dni voľna na regeneráciu Dovolenka minutá? Nevadí, čerpať môžete ďalšie 2 dni extra voľna na oddych.
 • Narodeninové voľno V mesiaci Vašich narodenín si vezmite deň voľna - hoci aj na poriadnu oslavu!
 • Deň voľna na dobrovoľníctvo Podporujeme zmysluplné aktivity, ktoré prispievajú k pozitívnym zmenám v spoločnosti.
 • 350€ na telefón Každé dva roky Vám prispejeme na nový telefón podľa vlastného výberu.
 • 100% hradené stravné Vybrať si môžete buď stravovaciu kartu, alebo finančný príspevok priamo na Vás účet.
 • 10 dní kompenzácia PN/OČR Pri zdravotných komplikáciách počítajte s náhradou príjmu v rozsahu 10 pracovných dní.
 • 900€ ročne v portáli Benefit Plus Nakupujte od tisícok dodávateľov podľa vlastného výberu. Poskytneme Vám budget, ktorý môžete použiť napríklad na nákup dovolenky, elektroniky, kníh či ako príspevok na DDS.
 • Zamestnanecké zľavy Zvýhodnená ponuka našich služieb je pripravená pre Vás aj Vašich blízkych.
 • Podpora vzdelávania Rast a rozvoj našich zamestnancov podporujeme širokou ponukou komplexných školení a online kurzov.
 • Referral program Dotiahnite k nám svojich známych a my Vás finančne odmeníme až do výšky 2000 EUR.
 • Psychologické poradenstvo V náročných chvíľach nezostávajte sami. Odborné poradenstvo je Vám a Vašim blízkym k dispozícii 24/7, úplne anonymne a diskrétne.
 • Vybavenie k práci Kompletné HW vybavenie je samozrejmosťou. Navyše Vám dáme neobmedzený paušál, ktorý môžete využívať na pracovné a aj súkromné účely.
 • Svadobné voľno Deň ,,D" si zaslúži špeciálnu pozornosť. U nás môžete pred svadbou čerpať deň voľna nad rámec dovolenky.
 • Príspevok 150€ k narodeniu dieťaťa Na novej životnej ceste Vás podporíme finančne a tiež milým balíčkom pre bábätko.
 • Otcovské voľno Po narodení dieťatka môžete čerpať týždeň plne hradeného voľna nad rámec zákona.
 • Pracovné výročie Ako poďakovanie za Vašu lojalitu od nás dostanete extra finančný príspevok v portáli Benefit Plus.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Praktická znalosť GCP platformy, zameranie na komponenty pre ukladanie dát a dátové spracovania (GCS, BigQuery, Dataflow, Dataproc, Airflow – Composer, Cloud Functions, etc.)
 • Výhodou je certifikácia Google Cloud Professional Data Engineer, prípadne Associate Cloud Engineer
 • Výborná znalosť SQL
 • Znalosť relačných RDBMS, skúsenosť s NoSQL databázami
 • Znalosť princípov ukladania dát a historizácie v dátovom sklade
 • Skúsenosť s konceptom distribuovaného spracovania veľkého množstva dát
 • Skúsenosť s dávkovým (batch) a realtime (streaming) spracovaním dát
 • Znalosť projektovej metodológie vývoja IT systémov (vodopádový, agile)
 • Znalosť minimálne jedného programovacieho jazyka na implementáciu a orchestráciu dátového spracovania (Python, Java, Scala)
 • Znalosť princípov CI/CD
 • Skúsenosť s automatizáciou GCP infraštruktúry prostredníctvom Terraform
 • Schopnosť navrhnúť integráciu systémov / výmenu dát pomocou API
 • Unix a základy skriptovania
 • Schopnosť pracovať s rôznymi typmi dát (štruktúrované, neštruktúrované, semi- štruktúrované) a formátmi (csv, json, yaml, xml, avro, parquet, etc.)
 • Skúsenosť s návrhom a implementáciou škálovateľnej dátovej infraštruktúry
 • Schopnosť pochopiť a používať nové technológie a metodológie spracovania dát

Informácie o výberovom konaní

Prvý krok je Vaše rozhodnutie a klik na „chcem túto prácu“. Potom stačí už len vyplniť dotazník a pripojiť životopis.
Každý z Vás dostane od nás odpoveď buď e-mailom alebo telefonicky.

Tešíme sa na Vaše reakcie!


Chcem túto prácu

O výberové konanie sa postaráJuraj Sedlák z nášho HR oddelenia.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

S vyše 2,7 mil. zákazníkov sme najväčším mobilným operátorom na Slovensku a lídrom v poskytovaní telekomunikačných služieb. V minulosti sme ako prví predstavili prelomové inovácie na trhu - mobil za korunu, nekonečné hovory, či 24-hodinovú zákaznícku linku a plánujeme v tom pokračovať.

V prvom rade sme však starostlivý, zodpovedný a ľudský zamestnávateľ, a preto hľadáme rovnakých ľudí do nášho tímu. U nás budete od prvého dňa plnohodnotnou súčasťou firmy a našej komunity. Záleží nám na spoločnosti, v ktorej pôsobíme, vnímame svoju zodpovednosť voči nej, a preto sa angažujeme vo verejnoprospešných aktivitách. Pomáhame nášmu okoliu cez Nadáciu Orange, podporujeme mimovládne organizácie a tiež aktívnych jednotlivcov. Prostredníctvom týchto aktivít sa snažíme meniť svet na lepšie miesto pre všetkých.

Záleží nám na tom, aby sa u nás každý cítil dobre. Veríme, že zamestnanie nie je len o hodnote, ktorú prinášate firme Vy, no i o tej, ktorú prináša firma Vám. Váš rozvoj je pre nás rovnako dôležitý ako pre Vás, preto Vás v ňom budeme podporovať.

Sme hrdí na to, že sme starostlivý a zodpovedný zamestnávateľ. Pokiaľ Vás naša pozícia zaujala a zdieľate s nami rovnaké hodnoty, budeme sa tešiť na Váš životopis

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

Telekomunikácie
ID: 4472998  Dátum zverejnenia: 25.11.2022  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja. Základná zložka mzdy (brutto): 2 500 EUR/mesiac