Poradíme Vám?

Predajná sieť

Podrobné informácie
Miesto práce
Pezinok
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.11.2021
Mzdové podmienky (brutto)
855 EUR/mesiacReálny priemerný plat na pozícii v regióne: 1750 €. Základná zložka mzdy + variabilná zložka mzdy.

Manažér predajne Pezinok

v značkovej predajni Orange Slovensko, a.s.

Čo ťa u nás čaká?

 • riadiť a zabezpečiť každodennú prevádzku predajne
 • viesť a riadiť tím predajcov na predajni
 • plánovať, kontrolovať a motivovať predajcov k dosahovaniu stanovených cieľov
 • rozvíjať predajné zručností predajcov
 • zvládať rôzne situácie týkajúce sa tímovej práce a podporiť priateľskú atmosféru na predajni
 • aktívne sa podieľať na predaji produktov a služieb spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Prečo pracovať u nás a s nami?

 • zaujímavé mesačné finančné ohodnotenie podľa výkonu predajne plus polročné odmeny
 • motivačné súťaže o pobyt v exotických destináciách
 • súťaže o atraktívne vecné a finančné ceny
 • know-how, skúsenosti a kvalitný vzdelávací program, ktorý ťa robí profesionálom v danej oblasti
 • špičkový mobilný telefón, tablet a k tomu neobmedzený hlasový a dátový paušál
 • zvýhodnené služby Orange nielen pre teba, ale aj pre tvojich blízkych
 • zázemie stabilnej spoločnosti

Čo čakáme my od teba?

 • schopnosť riadiť tím
 • dôslednosť, vytrvalosť, ťah na bránku
 • schopnosť vytvoriť motivačné prostredie v tíme
 • logické a analytické myslenie
 • minimálne vzdelanie s maturitou
 • znalosť anglického jazyka je výhodou

Informácie o výberovom konaní

Odoslaním žiadosti o prijatie do zamestnania v spoločnosti HTK Invest s.r.o., so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 821 02, IČO: 47 136 316, (ďalej len "Spoločnosť") v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES v znení neskorších predpisov (ďalej len "Nariadenie") beriem na vedomie, že Spoločnosť je oprávnená spracúvať moje osobné údaje uvedené v osobnom dotazníku, v priloženom životopise, motivačnom liste a prípadne inom dokumente zaslanom Spoločnosti v súvislosti s výberovým konaním na pozíciu, o ktorú som prejavil záujem, na účel výberového konania na pozíciu, o ktorú som prejavil záujem. Doba spracúvania vyššie uvedených osobných údajov je do ukončenia výberového konania na pozíciu, o ktorú som prejavil záujem. Zároveň vyhlasujem, že som sa oboznámil a som si vedomý všetkých svojich práv stanovených v Nariadení, zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a ostatných platných právnych predpisoch na ochranu osobných údajov, ktoré sú uvedené na webovej stránke https://www.orange.sk/orange-slovensko/tlacove-centrum/suhlasy-obchodni-zastupcovia
ID: 4164264  Dátum zverejnenia: 18.9.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 855 EUR/mesiac